Opdatering af Sikkerhedsregler
Skrevet af LeoJensen d. April 02 2015 - 08:59:00
Klubbens sikkerhedsregler er blevet opdateret.

Opdateringen er en følge af de regler som Søfartsstyrelsen har opstillet efter "Præstø-ulykken". Søfartsstyrelsens regler er generelle, og ikke specifikke for kajakker. Men DKF har via deres sikkerhedsudvalg lavet en anbefaling til hvordan kajakklubber skal forholde sig til reglerne. Det er disse anbefalinger vi følger med denne opdatering.

Den væsentligste ændring i sikkerhedsreglerne gælder for roning med uøvede gæsteroere. Ved roning med mere end en uøvet gæsteroer, skal der udfærdiges en "Sikkerhedsinstruks", efter en skabelon udfærdiget af Søfartsstyrelsen.

For at gøre dette let, har vi lavet en specifik skabelon for kajakroning i Skærbæk Kajakklub. Den gør det let udfylde instruksen. Og ikke mindst - så gør den det let at huske alt det man let glemmer at gøre når man tager uøvede gæster med på vandet.

I bestyrelsen har det været en god proces at få snakket risikoelementerne omkring uøvede gæstere igennem, og vi er faktisk meget glade for de nye regler. Vi håber at klubbens medlemmer også vil tage godt imod den nye sikkerhedsinstruks.

Sikkerhedsinstruksen kan ses her.